Możliwość odliczenia kosztów instalacji fotowoltaicznej od podatku

1 stycznia 2019 roku w życie weszło rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 grudnia 2018, zgodnie z którym osoby fizyczne mają prawo odliczyć sobie wszelkie koszty związane z instalacją fotowoltaiczną w swoim podatkowym zeznaniu rocznym. Odliczenie nie może przekroczyć 53 tys. złotych. W przypadku, gdy kwota odliczenia przekracza roczny dochód podatnika, może on sobie rozłożyć koszty inwestycji jeszcze na 6 kolejnych lat (licząc od końca roku, w którym poniesiono koszty inwestycyjne).

Poniżej przedstawiamy Państwu 2 przykłady.

Przykład pierwszy - Pan Nowak, zainwestował we własną elektrownię w postaci instalacji fotowoltaicznej w styczniu 2019 roku. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 40 000 zł. Dzięki wprowadzonej w życie ustawie może odliczyć od podstawy podatku całą wartość inwestycji, co zmniejszy jego podatek o kwotę 7 200 zł (18% z 40 000 zł).

Przykład drugi - Pan Kowalski zdecydował się zainwestować w instalację fotowoltaiczną w lutym 2019 roku. Całkowite koszty inwestycji wyniosły 70 000 zł. Dzięki ustawie może odliczyć od podstawy podatku tylko część wartości inwestycji, co uszczupli jego podatek o kwotę 9 540 zł (18% z 53 000 zł – gdyż 53 000 zł to maksymalna wartość inwestycji do odliczenia). Pamiętajmy, że jeżeli wartość należnego podatku jest niższa od wartości przysługującej ulgi, Panu Kowalskiemu przysługuje odliczenie od podatku także w kolejnych latach.