Możliwe wsparcie przez gminy, a nawet przez nasz system podatkowy

Decydując się na instalację paneli fotowoltaicznych warto zorientować się w swojej gminie, czy nie przysługują nam dotacje z tego tytułu, gdyż niejednokrotnie możemy przekonać się, że proponowane warunki dofinansowania są bardzo zachęcające i korzystne. Na bieżąco staramy się monitorować nowości w tym zakresie, pozostając we współpracy z biurem doradztwa energetycznego Agifa z siedzibą w Tarnowie, które działa na rynku już od 2009 roku.

Z kolei podatnicy podatku rolnego powinni mieć na uwadze, że przysługuje im aż 25% ulgi inwestycyjnej (art. 13 Ustawy o podatku rolnym 2017- Dz.U. 2016, poz. 617)

Wspomniana ulga przysługuje m.in: osobom fizycznym, osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym, w tym spółkom, nieposiadającym osobowości prawnej, które są:

  • właścicielami gruntów,

  • posiadaczami samoistnymi gruntów;

  • użytkownikami wieczystymi gruntów;

  • posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,

Ulga inwestycyjna przysługuje wtedy, gdy wydatki poniesione na budowę instalacji fotowoltaicznej są odpowiednio udokumentowane oraz nie zostały sfinansowane w całości lub tylko w części z udziałem środków publicznych tzn. dotacji, kredytów na preferencyjnych warunkach itp.