Dotacje unijne do fotowoltaiki, panele słoneczne - Tarnów, Małopolska

I. PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 1.6.1

Cel: 04 Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach

4.vi. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe

Beneficjenci: Przedsiębiorcy.

Zakres finansowania: Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych o minimalnej mocy 10 kW.

Dofinansowanie będzie udzielane w formie pożyczki.

Pożyczka – do 100% kosztów kwalifikowanych netto. Oprocentowanie preferencyjne oraz możliwość umorzenia pożyczonego kapitału zgodnie z obowiązującymi Zasadami finansowania zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Brak opłat i prowizji.

Maksymalna wysokość dofinansowania wyliczana na podstawie wskaźników Funduszu: do 8 000 zł/kW (brutto).

Finansowanie dotyczy zakupu materiałów i urządzeń oraz prac montażowych związanych z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej.

Terminy naboru:

1 lutego 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku lub do wyczerpania środków

Wnioski składa się w Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska (np. WFOŚiGW w Krakowie). Szczegóły: https://www.wfos.krakow.pl/oferty/panele-fotowoltaiczne-2/

 

II. EKOPARTNERZY NA RZECZ SŁONECZNEJ ENERGII MAŁOPOLSKI

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020. Zielony Pierścień Tarnowa - http://www.lgdzpt.pl

Zapisy odbywają się w poszczególnych Urzędach Gmin, jednak obecnie nabór jest zamknięty, gdyż lista beneficjentów jest już zapełniona. Można dopisać się do listy rezerwowej.